Techniek

Jongeren enthousiasmeren voor een opleiding en baan in de techniek, dat is een van de doelstellingen van het Masterplan Techniek Amsterdam. Hierin werken scholen, bedrijven en overheid samen om de toestroom naar techniek onderwijs te stimuleren en om het technisch onderwijs beter te laten aansluiten bij de toekomstige beroepspraktijk.

Sinds 2014 fotografeer ik voor het Masterplan Techniek Amsterdam.