Nieuwe Amsterdammers

Een serie portretten van (ex-)inburgeraars in opdracht van Dienst Werk en Inkomen Amsterdam